سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نغمه صادقی –

چکیده:

امروزه بهداشت و درمان برای ملت‏ها بعنوان حقی طبیعی و برای دولتها بعنوان مسئله‏ای استراتژیک مطرح می‏باشد. برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی حقی همگانی بوده و از اهداف توسعه ملی می‏باشد. بطور کلی بهداشت و درمان از اولین نیازهای اساسی جوامع انسانی می‏باشد، از اینرو تأمین نیاز و کنترل آن با هدف ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی از مهمترین وظایف دولتها می‏باشد. بر این اساس دولتها همواره باید بعنوان حافظان سلامت جامعه، تدابیر و سیاستهایی را در راستای رعایت معیارها و استانداردهای لازم هنگام ارائه خدمات بهداشتی درمانی به افراد آسیب‏دیده، اتخاذ نماید. این مسئله هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه طبیعی نظیر زلزله از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده و نیازمند اعمال مدیریت اصولی، منسجم و هماهنگ در این رابطه می‏باشد.از آنجا که ارزیابی خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در حوادث غیر مترقبه طبیعی در کشور عمدتاً متمرکز بر محورهای کمی بوده و کمتر معیارهای کیفیمورد توجه قرار گرفته است،مقاله حاضر به بررسی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در منطقه زلزله‏زده بم پرداخته است.