سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر زارعی – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه هیدرولوژی
علی محمد آخوندعلی – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه هیدرولوژی

چکیده:

همواره برای تامین آب شرب، کشاورزی، صنعت و غیره هزینه های کلان صرف می شود. از طرف دیگر آب مورد بهره برداری متناسب با نوع استفاده باید از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد . بنابراین قبل از انجام هر اقدام عملی، متناسب با نوع پروژه و مصرف آب، بررسی پارامترهای کیفی آب با معیارهای استاندارد یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد . وجود آب فراوان و رودخانه دائمی ابوالفارس با جریان پایه نسبتاً مناسب در منطقه ابوالفارس واقع در شرق خوزستان و امکان آبیاری در حدود ۴۷۰۰ هکتار از اراضی این منطقه باعث شده مطالعاتی در زمینه احداث شبکه آبیا ری و زهکشی و یک سد مخزنی تامین کننده آب این شبکه انجام پذیرد. در این تحقیق منابع آب موجود در حوضه آبریز سد مذکور مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد به استثنای نمونه شماره ٤ آب سطحی ، تمام منابع آب دارای خطر جذب سدیم کم هستند ولی میزان خطر شوری آ نها از متوسط تا خیلی زیادی در تغییر میباشد.