سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو درویشی –
رسول یاراحمدی –
حسن کاظمی –
محمد پروین نیا –

چکیده:

از جمله آلوده کننده های محیط زیست ، دفع غیر اصولی و مغایر موازین بهداشتی تصفیه و دفع پسابهای بهداشتی است که آلودگی شدید محیط زیست و بروز انواع بیماریها را درپی خواهد داشت.با توجه به گسترش روزافزون ساکنینمنطقه عسلویه و بواسطه مجاورت این قطب صنعتی کشور با اکوسیستم حساس و نادر خلیج نای¬بند و همچنین با هدف دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست ، بررسی کمی و کیفی و عملکرد پکیج های موجود تصفیه پساب بهداشتی واحدهای مستقر در منطقه عسلویه بمنظور مدیریت صحیح محیط زیست انجام شده است.
نتایج حاصله از نمونه برداری و پایش کلیه تصفیه خانه‌های پساب بهداشتی مستقر در منطقه نشان می دهد، اغلب پارامترهای آنها از نظر سازمان حفاظت محیط زیست، جهت تخلیه به دریا مناسب نمی باشند و پیشنهاد می گردد بجای تخلیه خروجی پکیج ها به دریا ، از پسابهای خروجی جهت مصارف آبیاری استفاده شود. همچنین ضرورت دارد بمنظور استقرارمدیریت دائم پسابها(online monitoring) با إعمال راهکارهای اصلاحی و سنجش مداوم شاخصهای آلایندگی پس از هریک از مراحل تصفیه کامل پساب، از تخلیه پساب آلوده به محیط جلوگیری کرد.