سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز رضایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی،دانشگاه تبریز،تبریز
تایماز فتح الهی خلخالی – دانشگاه فیزیک تبریز
علی سلطانی والا –
منوچهر کلافی –

چکیده:

ساختار باند فوتونی دو بعدی با شبکه مثلثی متشکل از حفره های حلقوی هوا با اشکال هندسی مختلف در زمینه ماده تا همسانگرد تلوریم به طور عددی با استفاده از روش بسط موج تخت مورد مطالعه قرار گرفته است.نتایج محاسبات نشان می دهد که ماگزیمم گاف فوتونی کامل برای شبکه مثلثی با حفره های هوا به شکل هگزاگونال به دست می آید.