سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاجر قنبری – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مواد و متالورژی
علیرضا میرحبیبی – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مواد و متالورژی
رویا آقابابازاده – پژوهشکده صنایع رنگ ایران
Rick Brydson – انگلستان، لیدز، دانشگاه لیدز، انستیتو تحقیق مواد

چکیده:

از آنجاییکه کاتالیست از جمله فاکتورهای موثر بر کمیت و کیفیت محصول در سنتز نانولوله های کربنی به روش TECVD است، تغییرات ساختاری پایه کاتالیست آلومینا در حین تهیه کاتالیست آهن بر روی پایه آلومینا به روش نشاندن با استفاده از پیش – سازنده سولفات آهن و اعمال شرایط CVD در ۹۰۰ ºC و پس از آن بررسی شدهاست . مطالعه ساختار، فاز و بافت پایه کاتالیست، کاتالیست
و نانولولههای کربنی نشان داد که علیرغم آگلومراسیون ذرات در مرحله آمادهسازی کاتالیست، کلیه ذرات اکسیدی به ذرات آهن کاهیده شدهاست . اما حضور آهن پس از سنتز در کنار کاربیدآهن نشاندهنده عدم استفاده کامل از پتانسیل سیستم در سنتز است .