سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیداحمد مدنی – گروه علوم درمانگاهی دانشکده امپزشکی دانشگاه تهران
سیدمصطفی پیغمبری – گروه علوم درمانگاهی دانشکده امپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

سندرم پر کنی Feather picking یکی از شایعترین علل مراجعه صاحبان پرندگان خانگی بویژه طوطی سانان به کلینیکهای دامپزشکی است . اختلالات روانی و رفتاری در این دسته از پرندگان شایعترین علت بروز این سندرم است .اضطراب جداییSeparation anxiety ، اضطراب ملال آوری Boring anxiety ، اضطراب ترسFearinganxiety و سایر اضطرابها ی روان ی شایعترین علل منجر به بروز این سندرم در این دسته از پرنده ها بودند . در نهایت این اختلالات ممکن است منجر به بروز اختلال وسواس اجباری یا ( OCD (Obsessive Compulsive Disorderگردن. در اغلب مو ارد عوامل فیزیک ی و پاتولوژیک خاصی با این موارد همراه نبوده و با رفتاردرمانی و استفاده از داروها ی روانی مانند آرام بخشهای آنتی هیستامین یا بنزودیازپینی و هالوپریدول این موارد درمان شده اند .