سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رویا صدری – عضو هیات علمی موسسه رازی

چکیده:

بیماری زبان آبی یکی از بیماری های ویروسی غیر واگیر دار در نشخوار گنندگان است که بر اساس لیست َOIE-. A انسان منتقل نمیشود . دامنه بیماری در بز و گاو بشکل نامرئی و در گوسفندان حائز اهمییت بیشتری است و عبور ویروس از جفت موجب سقط ویا نوزادان غیر طبیعی شده وخسارت اقتصادی ان قابل ملاحظه است بیماری بوسیله یک اربی ویروس از خانواده رئو ویریده که بوسیله حشرات ( پشه ها ) از جنس کولیکوئیده منتقل میشود علائم بیماری پس از دوره کمون ۱۰-۷ روزه با پاسخهای فیبرینی که شامل تورم / احتقان / خیز در صورت و خونریزی در مخاطات موکوزی است در موارد شدید قسمتی از زبان پر خون و متورم و چسبنده است که از دهان اویزان میباشد از دیگر علائم ان سفتی و دژنراسی ون عضلانی است میزان واگیری %۵۰ و مرگ ومیر %۲۰-۱۵ گزارش شده است . از نظر اپی دمیولوژیکی وسعت پراکندگی بیماری محدود به نواحی که ناقلان بیماری دیده میشوند میباشد که شامل مناطق وسیعی از ۴۵ درجه شمالی تا ۳۵ درجه جنوبی ایران و به عبارتی رخداد بیماری در تمامی استان های کشور از قبیل (فارس – کرمان – خوزستان – آذربایجان شمالی وجنوبی … گزارش گردیده است . ویروس زبان آبی دارای جهارده Seroproup و بیست و پنج Serotype با ایمنی متفاوت از هم که با سیستم ایمنی میزبان واکنش های متقاطع پیجیده ای را نشان میدهد دارد . جهت تشخیص بیماری از روش هائی نظیر AGID/ELISAs غیر مستقیم و C-ELISAs درازمایشگاه تشخیص بیماری های ویروسی در موسسه رازی استفاده میشود یکی از معایب دو روش اول اینستکه همیشه آنتی بادیهای ویژه شخیص داده نشده حال آنکه تکنیک C-ELISAs این مشکل را نداشته وبا کاربرد این روش در حدود ۸۰۰ نمونه سرمی مشکوک به بیماری زبان آبی ارسا لی از استان های مختلف کشور در سال جاری (۱۳۸۵) مورد آز مایش قرار گرفته و تمامی نمونه ها مثبت بوده اند . آنتی بادی در نمونه های سرمی در رقابت با منو کلونال آنتی بادی توام با آنزیم پر اکسیداز متصل به پروتئین VP7 که یکی از پروتئین های های اصلی ویروس زبان آبی است و ضمنا یرای هر Serogroupویژه است متصل گشته . تکنیک C-ELISA دارای کاربرد ویع برای Screening C-ELISA نمودن آنتی بادیهای ویروس زبان آبی دارد زیرا تنوع وسیعی که از نظر بیماری زائی در میان ویروس مولد بیماری و این حقیقت تشابه آنتی ژنتیکی که با اربی ویروس های غیر بیماری زا د ارند ; کاربرد دارد و سایر مزایای این تکنیک سرعت عمل و ضریب اطمینان بالای ان است که جهت انالیز ۸۰۰ نمونه سرمی مشکوک بکار رفت . و با طول موج ۴۵۰ نانومتر اسپکتوفتومتری همه نمونه ها مثبت قرائت گردیدند . نتیجه اینکه بیماری زبان آبی هنوز در تمامی استان های کشور در فصول گرم بشدت دیده شده و برای مبارزه با این بیماری ساخت واکسن زبان آبی یک ضرورت بشمار می رود