سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

فاطمه جواهری – استادیار دانشگاه تربیت معلم
سیدحسین سراج زاده – استادیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در عصر علم و فن آوری، انسان های ماهر و متخصص مهم ترین سرمایه هر کشور بشمار می روند. به این جهت جوامع می کوشند از طریق دانش افزایی، برسرعت رشد و توسعه خود بیافزاید. دانشویان که بخش مهمی از نیروی انسانی جامعه را تشکیل می دهند پس از کسب دانش و مهارت های تخصصی در آینده ای نزدیک به بازار کار خواهند پیوست. در دنیای مدرن اداره امور جامعه به شدت به مهارت های تخصصی دانش آموختگان دانشگاهی وابسته است. از این رو نگرشهای شغلی دانشجویان از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
بررسی گرایش های شغلی دانشجویان ، تصویری کلی از انتظارات، تمایلات و برنامه های این قشر را برای پژوهشگران و برنامه ریزان اجتماعی ترسیم می کند. اطلاعاتی که دراین نوشتار ارائه می شود با هدف پاسخگویی به پرسشهای زیر تنظیم شده است:
– دانشجویان به چه نوعمشاغلی علاقمند هستند؟
– دانشجویان با مسئله تاخیر در اشتغال چگونه مواجه میشوند؟
در این راستا تلاش می شود نقش برخی عوامل موثر بر هر یک از جنبه های فوق مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعاتی که در این مقاله ارائه می شود با روش تحلیل ثانویه ۱و با استفاده از یافته های طرح سنجش گرایش ها، رفتار و اگاهی های دانشجویان دانشگاه های دولتی ۲ به رشته تحریر در امده است. مطالعه یادشده بر اساس یک نمونه ۱۵۲۲ نفره از دانشجویان دختر و پسر در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۸۰-۸۱ در ۲۰ دانشگاه تحتپوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اجرا شده است. پرسشنامه این طرح عمده ترین گرایش ها، رفتارها و آگاهی ها دانشجویان در حوزه های جمعیتی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در بر می گیرد. اما در این مقاله فقط اطلاعاتی گزارش می شود که بازنمای گرایش های شغلی دانشجویان می باشد.