سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس نیک صفت – فوق لیسانس، کارشناس کارخانه شیر پاستوریزه مشهد
ابراهیم شیرانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

جریان دو بعدی و تراکم پذیر سیال در اطراف یک استوانه، در دو حالت ارام و به روش عددی بررسی شده است. برای یک عدد رینولدز، تاثیر عدد ماخ بر روی پارامترهای جریان و نحوه ایجاد گردابه های پشت استوانه بررسی شده است. همچنین تاثیر عدد رینولدز دربازه وسیعی که شامل جریان آرام و متلاطم می شود، بررسی شده و حل به دست امده با نتایج تجربی یا عددی دیگران مقایسه شده است.
معادلات ناویر – استوکس و انرژی پس از انتقال از دستگاه مختصات دکارتی به دستگاه منحنی الخط منطبق بر بدنه با استفاده از روش ضمنی بیم – وارمینگ و اختلاف محدود مرکزی حل شده اند.
تغییرات پارامترهای مختلف بر حسب زمان، از جمله ضرایب مقاومت وبرا، محل نقطهجلایش و عدد استروهال به دست امده و تحلیل شده است . در چند مورد خطوط جریان در یک پریود نوسان ضریب برا که معرف ساختمان جریان در پشت استوانه است نمایش داده شده است. نتایج نشان می دهد که فرکانس نوسانات (عدد استروهال) نه تنها به عدد رینولدز بلکه به عدد ماخ نیز بستگی دارد.