سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی جنگی شاپور اهواز
مقصود خادمی بصیر – مدیر امور رفاهی اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان
حامد تابش – عضو هیئت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جنگی شاپور اهواز
جمال خیریت – کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان

چکیده:

فعالیت این واحد تخلیه و بارگیری کالا می‌باشد مطالعه حاضر به منظور اندازه‌گیری ارزش یابی پارامترهای جوی و تنش گرمایی شاخص دمای تر – کوی سان با در نظر گرفتن حدود تماس شغلی صورت می‌گیرد. تعداد ۲۰ ایستگاه اندازه‌گیری برای هر کدام از پارامترهای جدید و شاخص تنش گرمایی مذکور به کمک دستگاه‌های اندازه‌گیری شاخص دمای تر-کوی سان مدل کاسلا ساخت کشور انگلستان و دستگاه تستو ساخت کشور ژاپن و دستگاه بارومتر ساخت کشور آلمان تأیید و مورد سنجش قرار گرفت. آزمون‌های t هیچ نمونه‌ای نشان می‌دهد که متوسط دمای محیطی، رطوبت نسبی و شاخص دمای تر-گوی سان چه در مشاغل دریایی و چه در مشاغل خشکی با توجه به شرایط استاندارد بار کاری حتی در فعالیت سبک اختلاف معنی داری وجود دارد ( ۰٫۰۵>p ) ولی شاخص فوق بر حسب نوع تهیه و نوع محیط فیزیکی آزاد را محدود اختلاف معنی داری وجود ندارد. ( ۰٫۰۵<p ). آزمون‌های t دو نمونه ۳۰ مثبت در خصوص مقایسه بین میانگین دمای محیط، میزان رطوبت نسبی و شاخص دمای تر- گوی سان بر حسب نوع مشاغل کارگاهی، نوع تهویه و نوع محیط فیزیکی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. ( ۰٫۰۵<p ) علت نتایج فوق مؤید این مرد عوضی کلیه پارامترهای چرمی و شخص مذکور در مشاغل دریای علت انرژی حرارتی نور خورشید و تبخیر سریع بخار آب در مقایسه با شاغلین مناطق خشک اختلاف معنی داری وجود دارد. ( ۰/۰۵>p ) لذا به منظور پیشگیری از تنش‌های حرارتی، روش‌های کنترل مهندسی به خصوص با توجه به ماهیت فرایند کار روش‌های کنترل مدیریتی بیشتر بایستی مورد توجه قرار می‌گیرد.