سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام غلامیان – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسام الدین اکبرین – دستیار تخصصی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
محمدتقی شفیعی – دامپزشک بخش خصوصی
سروناز مهاجرانی –

چکیده:

ضبط لاشه طیور در کشتارگاه ها امری را یج و مرسوم است و اهمیت بازرسی بهداشتی لاشه طیور همواره جزئی از اصول بهداشت همگانی به شمار می رود . در این بررسی گزارش تعداد موارد و علت ها ی ضبط لاشه طیور کشتار شده دراین کشتارگاه صنعتی در مدت یک سال ( از ابتدای تیر ماه ۱۳۸۴ تا پا یان خرداد ماه (۱۳۸۵ مورد بازنگری و ارز یابی مجدد قرار گرفت و مشخص گرد ید که کل موارد کشتار طیور در این یکسال ۱۱۰۴۹۳۳ قطعه بود که در مجموع شامل ۲۷۴۴۲۸۰۹ کیلوگرم مرغ زنده شده است . در این مدت ۸۴۵ لا شه به وزن تقر یبی ۹۴۱ کیلوگرم ضبط شدند که ۶ لاشه ۰/۷۱) درصد ) به علت تومور ( لکوز لنفوئید،مارک و …) ، ۳۹۶ لاشه ۴۶/۸۷) درصد ) به علت سپتی سمی، ۲۳۹ لاشه ۲۸/۲۸) درصد ) به علت لاغری مفرط، ۳۷ لاشه ۴/۳۸) درصد ) به علت مسمومیت، ۷ لاشه ۰/۸۳) درصد ) به علت سینوویت و آرتریت وغیره ، ۴۳ لاشه ۵/۰۹) درصد ) به علت کبودی، ضربه و ضغطه، ۶ لاش ه ۰/۷۱) درصد ) به علت آلودگی های ثانویه، ۴ لاشه ۰/۴۷) درصد ) به علت عفونت های تنفسی، C.R.D و برونشیت عفونی، ۱۰۴ لاشه ۱۲/۳۱) درصد ) به علت پخته شدن و حرام شدن و ۳ لاشه ۰/۳۵) درصد ) به علت آسیت، پریتونیت و غیره ضبط شدند . اطلاعات بیشتر به صورت مفصل و به تفکیک ماه،فصل و سال در اصل مقاله بحث خواهد شد