سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام غلامیان – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسام الدین اکبرین – دستیار تخصصی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
محمدتقی شفیعی – کارشناس شبکه بهداشت گنبد کاووس
مجتبی سخایی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

شاید به جرات بتوان هاری، بروسلوز،لیشمانیوز،سیاه زخم و کیست هیداتید را ۵ زئونوز مهم دانست که روز به روز اهمیت آن ها بیشتر نمایان می شود . بنابراین ارزیابی صحیح بر اساس آمارها و شاخص های اپیدمیولوژیکی این بیماری ها می تواند به تدوین و اجرای یک برنامه منظم کنترل و منظم مبارزه کشوری یا منطقه ای منجر شود که میزان شیوع و بروز این بیماری ها را کاهش دهد . در این بررسی گزارش موارد بروسلوز ( تب مالت ) ،لیشمانیوزجلدی ( سالک ) ، لیشمانیوزاحشایی ( کالاآزار ) ،سیاه زخم ( شاربن ) و کیست هیداتید در سال ۲۰۰۷ میلادی در شهرس تان گنبد کاووس مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار گرفت و مشخص گردید که کل موارد بروسلوز ( تب مالت ) در این سال ۴۴ موردبوده است که بیشترین موارد آن در ماه می ( اردیبهشت ماه ) با ۱۸ مورد ۴۵) درصد ) وکمترین موارد در ماه های دسامبر ( آذرماه ) و مارس ( اسفند ماه ) با صفر مورد گزارش گردیده است . کل موارد لیشمانیوزجلدی ( سالک ) در این سال ۱۱۳ مورد بوده که بیشترین موارد آن در ماه دسامبر ( آذرماه ) با ۳۸ مورد ۳۳/۶۲) درصد ) وکمترین موارد در ماه آوریل ( فروردین ماه ) و ژوئن تا آگوست ( خرداد ماه تا مردادماه ) با صفر مورد گزارش گردیده است . خوشبختانه هیچ مورد گزارش لیشمانیوزاحشایی ( کالاآزار ) ،سیاه زخم ( شاربن ) و کیست هیداتید در این سال گزارش نگردید . اطلاعات بیشتر به صورت مفصل و به تفکیک ماه،فصل و سال در اصل مقاله بحث خواهد شد .