سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیررضا ودادی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسام الدین اکبرین – دستیار تخصصی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مسعود سرحدی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
نادر وجدانی فر – دستیار تخصصی کلینیکال پاتولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

هاری یکی از زئونوز های مهم است که از نظر گزارش دهی در گروه A قرار دارد و میزان کشندگی آن حدود ۱۰۰ درصد است و به دلیل دارا بودن شیوع بالا و خسارت های سنگین اقتصادی وبهداشتی جزء اولویت های سیستم پایش و کنترل بهداشتی کشور محسوب می شود . در این بررسی گزارش موارد حیوان گزیدگی نیازمند به درمان پیشگیرانه از هاری در مراجعان به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان بابلسر از ابتدای سال ۲۰۰۲ میلادی تا پایان سال ۲۰۰۷ میلادی مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار گرفت و مشخص گردید که کل موارد حیوان گزیدگی در این مدت ۱۶۶۳ مورد بود که ۱۳۷۱ مورد ۸۲/۴۴) درصد ) توسط سگ، ۱۹۹ مورد ۱۱/۹۷) درصد ) توسط گربه، ۳ مورد ۰/۱۸) درصد ) توسط روباه، ۱ مورد ۰/۰۶) درصد ) توسط شغال و ۸۹ مورد ۵/۳۵) درصد ) توسط سایر حیوانات اهلی و وحشی مورد گزش قرار گرفته بودند . در این ۵ سال برای ۱۸۴ نفر ۱۱/۰۶) درصد ) از مجروحان درمان کامل ۵) نوبتی ) و برای ۱۴۷۹ نفر ۸۸/۹۴) درصد ) درمان ناقص ۳) نوبتی ) انجام گرفت . بیشترین سن درگیری ۲۰-۲۹ سال و سپس ۱۰-۱۹ و کمترین سن درگیری ۰-۴ سال، بیشترین شغل درگیرمحصل و کمترین کارمند بودند . بیشترین عضو آسیب دیده پا و سپس دست و کمترین عضو گردن گزارش شده بود . هیچ مورد تلفات انسانی در اثر هاری در این مدت ثبت و گزارش نشده است . تعداد موارد حیوان گزیدگی، تعداد مجروحان نیازمند به درمان کامل و ناقص، تعداد مراجعین قبل از گزیدگی، تعدادنمونه های مشکوک و مثبت حیوانی به تفکیک شهر و روستا، نوع حیوانات مهاجم و ماه ها و فصل های این سال به طور مفصل در اصل مقاله بحث خواهد شد .