سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – کارشناس ارشد سازه های دریایی
محمدجواد کتابداری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین قربانی – دانشجوی دکتری دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تبادلات نفتی ، گازی وغیر نفتی کشور، مارا از دیرباز بعنوان یکی از مصرف کنندگان کشتیهای بزرگ در دنیا مطرح نموده است.ما سالیان زیادی است که کشتیهای کانتینربر-فله بر و امروزه LNG-VLCC را با خروج فراوان ارز خریداری می کنیم.ما حتی قادر به انجام تعمیرات و سرویس دهی کشتیهایمان نیزنیستیم.همانگونه که ذکر شد با توجه تبادلات جدید گازی کشور،نیاز به سازه ها و امکانات ساخت و حداقل تعمیر کشتیهای بزرگ بیش از بیش به نظر می رسد.در دنیا این نیاز را حوضچه های خشک برطرف می نمایند.
حوضچه های خشک یکی از بزرگترین سازه ها در مهندسی عمران هستند. وجود تجهیزات متفاوت فرعی ماننددریچه ها وجرثقیل ها، حوضچه های خشک را به سازه های بسیار کاملی تبدیلمی کند.
Drydock(حوضچه خشک) بنابه تعریف حوضچه یا مخزنی است که بوسیله یک دریچه از مجاور بندرگاه جدا می شود. سازه اصلی حوضچه شامل یک کف، دیوارهای جانبی، دیوارهای ابتدایی و دریچه است . در واقع حوضچه تعمیر یا ساخت کشتی حوضی است ناتراوار و آب بندی شده که آب آن را می توان خارج کرد و کشتی را برای تعمیر یا ساخت درخشکی قرارداد ]۲[.
در انتخاب نوع سازه باربر در حوضهای خشک معمولا بار فشار هیدرواستاتیک uplift عامل تعیین کننده است وگزینه های مختلف سازه ای بر این اساس پیش بینی می شوند.ما در این مقاله به بررسی گزینه های مختلف سازه ای و مطالعه موردی بزرگترین حوضچه خشک در حال ساخت کشور می پردازیم وبا بررسی شرایط ژئوتکنیکی ومنطقه ای ، جوانب انتخاب هریک از گزینه ها را کنترل نموده و نهایتا"روش بهینه در این پروژه را معرفی می نماییم.