سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید مهرنهاد – عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
عباس چرچی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود اولی پور – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
آرش مرواریدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه یزد

چکیده:

خط ۱ قطار شهری اهواز به طول حدود ۲۳ کیلومتر از شمال شرقی تا جنوب غربی شهر اهواز اجرا خواهد شد . با توجه به وجود ساختارهای زمین شناسی از جمله تاقدیس و گسل اهواز در مسیر پروژه بررسی های لازم برای انتخاب مسیر ایمن و مناسب بعمل آمد . در این خصوص دو گزینه A ( مسیر طالقانی – میدان هجرت ) و B ( نادری – میدان ساعت ) مد نظر قرار گرفتند که گزینه A بر روی صفحه گسل و درهسته تاقدیس اهواز با تناوبی از مارن، ماسه سنگ، سیلت استون و گلسنگ است ( سازند آغاجاری ) قرار دارد . گزینه B . در بیرون ازصفحه گسل در رسوبات آبرفتی جای دارد ویژگیهای لرزهخیزی مسیر و سهولت کاربری ماشین تونل بری در مسیر بررسی گردید . با توجه به بررسی های انجام شده مسیر گزینهBمسیر مناسبتر و ایمن تر تشخیص داده شد