سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ضرغام محمدی – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
نوذر سامانی – استاد بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

نیاز روز افزون جامعه به منابع آب سالم و محدود بودن منابع آب آشامیدنی و اقلیم نیمه خشک کشور، ما را به داشتن آگاهی در مورد منابع آلوده کننده و راهکارهای جلوگیری از آلوده شدن آبها مجبور می کند. در این مطالعه برای بررسی گسترش آلاینده محلول در آب زیر زمینی براساس روش های حل تحلیلی ارائه شده برای منشاء آلاینده نقطه ای دائم(contineous point source) مدلهایی در قالب جریان آب یک بعدی و دو بعدی در یک آبخوان آبرفتی تهیه شده است. مدلهای تهیه شده توانایی پیش بینی تغییرات زمانی و مکانی غلظت نسبی آلاینده در پائین دست منشاء آلودگی را دارند. همچنین در این مطالعه از مدل عددی PMWIN که یک مدل عددی سه بعدی و کامل شامل مدل جریان آب زیرزمینی و مدل انتقال آلاینده است، نیز استفاده شده است. دقت و صحت مدلهای تحلیلی تهیه شده با داده های ارائه شده توسط جواندل و همکاران(۱۹۸۴) و توسط مدل عددیPMWIN ارزیابی گردیده است. در نهایت آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای مدلهای تحلیلی انجام گرفته و موثرترین پارامتر در حرکت جبهه آلودگی تشخیص داده شده است. علاوه بر این، محدودیت کاربرد مدل های تحلیلی نسبت به مدل عددی در قسمتی از محدوده شهری و مسکونی آبخوان آبرفتی دشت شیراز بررسی شده و با کاربرد مدل عددی در این محدوده تخمینی از میزان نفوذ نیترات بداخل آبخوان ارائه شده است.