سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا مشرفی فر – فوق لیسانس زمین شناسی گرایش تکتونیک
احمد علوی – دکتری تکتونیک
محمد محجل – دکتری تکتونیک
جواد دهقانی فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

دراین پژوهش برای بررسی گسل دهشیر نقشه مغناطیس هوایی ۱:۲۵۰۰۰۰ چهارگوش آباده را رقومی کرده و سپس به روش برازش چند جمله ای و ادامه فراسو نقشه های آنومالی ناحیه ای و باقیمانده آن تهیه گردیده است. مشاهده گسل دهشیر و توران پشت در نقشه های ادامه فراسو آباده در ترازهای بالا حکایت از عمقی بودن وپی سنگی بودن این گسل ها می باشد در حالیکه گسلهای دیگر منطقه به دلیل سطحی بودن در ترازهای بالاتر به تدریج محو می گردند. در نقشه آنومالی باقیمانده آباده شباهت زیاد بین آنومالی ها در بخش شرقی و غربی گسل دهشیر بیانگر آن است که این دو آنومالی یک آنومالی واحد بوده اند که توسط گسل دهشیر در طول زمان جابجا شده اند و جابجایی این آنومالی ها در دو سوی گسل دهشیر عملکرد راستگرد آن را تایید می کند.