سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن نجف آبادی – لیسانس زمین شناسی، کارشناس زمین شناسی شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن
علی میردار منصور پناهی – فوق لیسانس مهندسی استخراج معدن، کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور کوش
حمیدرضا حضری – لیسانس معدن، کارشناس معدن شرکت مهندسی مشاور کوشا معدن

چکیده:

جهت طراحی سیستم فرآوری معدن شماره ٣ گل گهر نیاز به بیست تن نمونه با خصوصیات عیاری خاص از ماده معدنی می باشد. برای تهیه این نمونه، بهترین پیشنهاد استفاده از حفر گمانه می باشد. در این مقاله با در دست داشتن اطلاعات حاصل از گمانه های اکتشافی و نتایج حاصل از مدلسازی عیاری (کریکینگ) توده معدنی با استفاده از نرم افزار GEMS عیار و واریانس تخمین عناصر (Fe,S) برای هر بلوک محاسبه گردید. با ساخت بلوک مدل خطا در سطوح اعتماد مختلف و تعیین مناطق با کمترین خطای گوگرد و آهن اقدام به انتخاب محل هایی جهت حفاری شد. این گمانه ها با توجه به مقدار ماده معدنی و خصوصیات عیاری با استفاده از نرم افزار EXCLE مورد بهینه سازی قرار گرفتند و گمانه هایی که با کمترین متراژ حفاری و داشتن خصوصیات عیاری مورد نظر نمونه نماینده را تامین می کنند، انتخاب شدند