سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هوشنگ فتاحی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
سید مجید قادریان – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

خاکهای آلوده به فلزات سنگین در اثر عوامل متعدد نظیر فعالیتهای صنعتی و معدنکاوی بشر و یا به طور طبیعی در اثر فعل و انفعالات آب و هوایی به وجود می آیند. این خاکها رویشگاه مناسبی برای رشد گیاهان نبوده و اغلب گیاهانی با سازشهای اکوفیزیولوژیکی خاص می توانند در این خاکها رشد کنند. گیاهان متالوفیت از جمله این گیاهان هستند که می توانند در این گونه خاکها رشد کرده و وجود مقادیر بالای فلزات سنگین در خاک را تحمل کنند. تعدادی از این گیاهان می توانند مقادیر قابل توجهی از این عناصر را در بافتهای خود تجمع دهند. بنابراین استفاده از این گونه های گیاهی به عنوان یکی از روشهای بیوتکنولوژی در زدودن آلودگی به فلزات مد نظر محققان مکی باشد. در این تحقیق گیاهان موجود بر خاکهای فلز دار سرپنتاین آباده طشک مورد شناسایی و آنالیز عناصر فلزی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله خاک منطقه مورد بررسی حاوی مقادیر بالای نیکل (۱۲۳۳µg/g) و کروم (۲۹۳µg/g) و کبالت (۱۵۰µg/g) می باشد. همچنین برخی از گیاهان مورد بررسی نظیر Rheom ribes حاوی نیکل بالا (۱۴۰µg/g) می باشد. گیاهان مورد بررسی عمدتاً منقاوم به فلزات سنگین بوده و می توان از آنها در جهت تثبیت خاکهالی آلوده (Soil Rehabilitation) به فلزات سنگین در اطراف معادن فلزی و صنایع استفاده کرد.