سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین الهی بخش – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند – آز
مجید نیلی احمدآبادی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند – آز
فرخ جنابی شریفی – Robotics and Manufacturing Automation Laboratory, Department of Mechanical, Aerospace, and Industrial Engineering, Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada
بابک نجاراعرابی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند – آز

چکیده:

امروزه سیستم های چند عامله مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است . همچنین به عقیده بسیاری، یادگیری از ملزومات و نشانه های هوشمندی در سیستم است . در ا ین مقاله، یادگیری در سیستمی که عاملها در آن وظیفه عطفی دارند مطرح و بررسی می شود . این تحقیق مقدمه ای در راستای بررسی مسئله یادگیری در وظایف ترکیبی عطفی و فصلی می باشد . این بررسی در محیطی که چند ربات می خواهند یک جسم را مهار کنند، صورت می پذیرد . انتخاب محیط مهار اشیا، به دلیل کاربردی بودن و همچنین توسعه پذیری آن به وظیفه ترکیبی عطفی و فصلی صورت پذیرفته است . در این تحقیق، عاملها فقط با استفاده از اطلاعات محلی و بدون هیچ ارتباط پیامی با هم ، گرفتن جسم را یاد می گیرند . اطلاعات سراسری نهفته در تغییر حالت محیط است که عاملها آن را به عنوان اطلاع محلی درک می کنند . در این مقاله بستار ساختاری غیرفعال برای جسم صلب بررسی می شود . آزمایشات اولیه برای مهار یک مستطیل در دو بعد با استفاده از یادگیری تقویتی انجام شده است . نتایج بدست آمده در این تحقیق راه گشای ادامه پژوهش در این زمینه خواهد بود