سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصوره حمصیان – دفتر بررسی های اقتصادی وزارت نیرو
کیومرث حیدری – دفتر بررسی های اقتصادی وزارت نیرو

چکیده:

یارانه برق یکی از مقولاتی است که طی سال های اخیر یکی از کانون های بحث و بررسی در حیطه اقتصاد برق بوده و اصلاح آن ذهن بسیاری از صاحب نظران را به خود مشغول کرده است . نخستین گام در این جهت شفاف سازی مقدار پرداخت یارانه در صنعت برق می باشد . لذا در این مقاله در کنار ارائه مفاهیم نظری، شیوه های پرداخت و ویژگی های کلی اصلاح یارانه و ت جربه دیگر کشورها در این زمینه، به استخراج میزان یارانه اعطایی صنعت برق به هر یک از کاربری های مصرفی و گزینه های مختلف درون این کاربری ها و همچنین یارانه برق از دیدگاه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در نهایت اصلاح روش های قیمتگذاری، اعطای یارانه نقدی، استفاده تامین اجتمایی در پرداخت، بهبود الگوی مصرف برق و تشکیل نهاد ناظر در امر قیمت گذاری و یارانه ها بعنوان ملزومات اصلاح و هدفمند کردن یارانه ها در کشور مورد بررسی قرار گرفته است .