سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون حایری – شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

چکیده:

تحلیل علمی از خطاهای مختلفی که در یک سیستم الکتریکی با شرایط خاص آن سیستم می تواند بوجود بیاید، بهمراه در نظر گرفتن و دقت در انجام دستورالعملهای بازدید و نگهداری مربوط به تجهیزات اصلاحی جدید و اضافه شده بر سیستم که در جهت تسریع و بهبود عملیات بهره برداری صورت گرفته، می تواند ضمن استفاده از مزایای اصلاحات انجام شده، پایداری واحد را نیز افزایش دهد، در غیر اینصورت منجر به وقوع مشکلاتی در سیستم خواهد شد . استفاده از سکسیونر زمین در ژنراتورهای نیروگاهها ضمن ایجاد تسهیلاتی در امر تست های الکتریکی مورد نیاز از ژنراتور در توقف های کوتاه مدت و اطمینان از سالم بودن عایقی ژنراتور، می تواند در صورت بی توجهی به بازدید و نگهداری از آن، منجر به خارج شدن سیستم حفاظت کننده اتصال زمین ژنراتور شده و متعاقباً با تبدیل اتصال زمین تشخیص داده نشده به اتصالی های دو فاز و یا سه فاز خسارات شدیدی را بدنبال داشته باشد .