سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
پنام زرفام – دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مسعود مفید – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روش بار افزون (Pushover) به بارگذاری جانبی بسیار حساس می باشد و بارگذاری های موجود در آیین نامه قادر به در نظر گرفتن تاثیر مودهای بالاتر در پاسخ سازه ها نیستند. در روش های نوین مثل MPA سعی شده است این مشکل کمرنگ تر گردد. در این تحقیق به بررسی یک بارگذاری جانبی و یک شاخص خرابی پرداخته می شود. در این بارگذاری تاثیر مورد دوم وارد شده است و با یک بار پوش دادن سازه، پاسخ های مورد نظر برآورد می گردد. شاخص خرابی معرفی شده بر اساس مفهوم انرژی و زوال انرژی هیسترتیک بنا شده است که می تواند نماینده ای از پتانسیل خرابی لرزه ای باشد.