سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فراس حکاک – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه ص
محمد پرنیانپور – استادیار گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله پایداری یک مدل دو درجه آزادی از بدن بررسی شده است . در این مدل پایداری توسط عضلات کمری تأمین میگردد و بنابراین سعی شده است که با استفاده از آن معیاری کمِی برای میزان قدرت و هماهنگی سیستم عصبی – عضلانی کمر ارائه گردد . در این راستا ابتدا معادلات حاکم بر مدل استخراج گردیده، سپس با استفاده از رایانه نتایج آن شبیهسازی شده است .