سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود رحیمی – دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
سید سیاوش مدائنی – دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
مهدیه ابوالحسنی – دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی و CFD(سه بعدی) گرفتگی غشاء میکروفیلتراسیون توسط محلول رنگی نیل می پردازد . گرفتگی در بخش های مختلف غشاء برای سرعت های جریان متقاطع مختلف ۰/۵S/m و ۱ و ۱/۳ توسط CFD پیش بینی شده است . در بررسی نحوه گرفتگی غشاء از توزیع زمان ماند ذرات و تنش برشی در سطح غشاء استفاده شده است . جهت بررسی قابلیت مدل در پیش بینی گرفتگی غشاء ، از روش رنگ آمیزی غشاء GVWP با مخلوط آب و نیل به عنوان خوراک رنگی استفاده شده است . نتایج نشان داد که در سل غشایی جریان متقاطع ، گرفتگی از ابتدا به انتهای غشاء افزایش می یابد و میزان گرفتگی با افزایش سرعت جریان متقاطع کاهش می یابد . نتایج آزمایشگاهی شامل آنالیز تصویری عکس های گرفته شده از غشاء و تصاویر SEM پیش بینی های CFD را تائید می نماید .