سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ارسلان پرواره – مرکز تحقیقات CFD ، گروه مهندسی شیمی – دانشگاه رازی
اصغر علیزاده داخل – مرکز تحقیقات CFD ، گروه مهندسی شیمی – دانشگاه رازی
مسعود رحیمی – مرکز تحقیقات CFD ، گروه مهندسی شیمی – دانشگاه رازی

چکیده:

در این تحقیق هدف بررسی رژیم های جریان دو فازی در لوله های عمودی با استفاده از تلفیق دو تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی و توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) می باشد . در این راستا ابتدا آزمایشات مقدمانی برای تشخیص میزان ماندگی مایع در یک لوله در شرایط ساکن مایع توسط توموگرافی انجام شد و این روش به خوبی میزان ماندگی را در شرایط مختلف نشان داد . سپس با تغییر نسبت دبی های گاز – مایع در آزمایشگاه ، رزیم های مختلف جریان دو فازی در لوله های عمودی ایجاد شد و با استفاده از روش توموگرافی ، در یک مقطع عرضی داخل لوله تصویربرداری به عمل آمد . در فاز بعدی کلیه جریان های آزمایش شده با استفاده از CFD مدلسازی شدند . برای مدلسازی جریان دو فازی از مدل حجم سیال (VOF) به همراه کشش سطحی استفاده گردید . بین عکس های آزمایشگاهی ، تصاویر حاصل از توموگرافی و پیش بینی CFD ، تطابق بسیار خوبی مشاهده شد .