سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی کاوسیان – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

CORBA هسته مرکزی مدل مرجعOMA که معماری استانداردی برای سیستم های نرم افزاری مرتبط به هم تعریف می کند , را تشکیل می دهد . معماری OMA ، جهت استاندارد کردن مدل ارتباطی نرم افزارهای گسترده که تبادل اطلاعات بین بسته های نرم افزاری از مسائل اصلی آن می باشد، توسط سازمان ۳ OMG مطرح شده است . مشخصات استاندارد CORBA بستری را فراهم می کند که این بسته ها بتوانند در یک محیط ناهمگون شامل سخت افزارها، سیستم عامل ها، و زبان های پیاده سازی مختلف از سرویس های یکدیگر بصورت ساختار یافته ای استفاده نمایند . در سیستم های نرم افزاری کنترل پروسه، بالاخص سیستم های کنترل شبکه قدرت، استاندارد شدن رویه تبادل اطلاعات بین بسته های نرم افزاری همیشه مورد بحث واقع شده است . در این سیستم ها معمولاً اطلاعات کل سیستم به صورت متمرکز در ماشین های Server اسکادا جمع آوری شده و در اختیار بسته های نرم افزاری نمایش اطلاعات (HMI)، نرم افزارهای مدیریت و تحلیل ( ۵ DMS / 4 EMS و یا ۶ GIS گذاشته می شوند .ما در این مقاله با معرفی مدل OMA به بررسیCORBA جهت استفاده بعنوان بستر پایه ارتباطی در اینبسته های نرم افزاری می پردازیم . سپس آن را بافن آوری های مشـــــابه (Java RMI, DCOM) مقایسه نموده و نتایج آزمایش کارآیی یکی از محصولاتی که CORBA را پیاده سازی نموده است را به عنوان نمونه برای ارسال اطلاعات
CORBA دینامیک پروسه ارائه می کنیم . در آخر استفاده از را به عنوان زیرساختار ارتباطی بسته های نرم افزاریسیستم های کنترل شـبکه های برق ) SCADA ، HMI ، GIS و EMS/DMSبررسی می کنیم