Pub Med خود یک سیستم اطلاعاتی در زمینه زیستشناسی مولکولی است که باسیستم مدلاین لینک میباشد. سایت Grated full Med نیز از منابع جستجوی موتوری است که خود از موتور جستجوی .استفاده می کندمالفورد از منابع ارزشمند جستجو در بیش از ۳۰۰۰ مجله علوم زیستی و سلامت می باشد، وب سایت مجله JAMA از مجلات آنلاین پزشکی است، از مجلات دیگر آنلاین می توان لنکات او .نام برد Science مجله عمومی www.the lanncat.com www.sciencemag.org سیستم مدلاین کتابخانه ملی پزشکی (NLM) یکی از بزرگترین سیستم های جستجو برای منابع پزشکی میباشد.

Pub Med خود یک سیستم اطلاعاتی در زمینه زیست شناسی مولکولی است که با سیستم مدلاین لینک میباشد. سایت Grated full Med نیز از منابع جستجوی موتوری است که خود از موتور جستجوی .استفاده می کندکرد و از امکانات جستجوی آن استفاده نمود. علاوه براین فرد میتواند صفحات وب خود را در این سایت وارد نماید تا زمینه ارتباط خود و دانشمندان نقاط مختلف دنیا فراهم نماید. سایروس با پیش از ۱۶۷ میلیون صفحات علمی وب مشتمل بر S C S ،).ac.uk( دانشگاه های انگلستان ،edu مؤسسات آموزشی آمریکابہرحی از سایتهای مربوط به دانشگاه های دیگر، پایگاه های دولتی (gov)، بسیاری از ازمانها (org)، سایتهای تجاری (com)، مربوط به اطلاعات علمی پایه ای، فنی و پزشکی، برخی اخبار و گزارشی ها، مقالههای علمی داوری شده و کنفرانس های علمی و بین المللی، اختراعات و ابداعات ثبت شده براساس تاریخ برگزاری و یا تاریخ ثبت آنها میباشد که میتوان به جستجو در آنها پرداخت. این سایت محقق را در یافتن برخی از مجلات علمی خاصی در بسیاری از پایگاه های اطلاعاتی نظیر مقالاتی در BioMed Central Science Direct Medline کمک میکند. موتور جستجوی سایروس قادر است با موتورهای جستجوی معروفی چون SLAM PubMed، US Patent Office , NASA Computer Sciencearxiv.org Cogprints [email protected] ارتباط برقرار نموده و محقق را در دسترسی به اطلاعات این پایگاهها کمک نماید.

یکی از خصوصیات موتور جستجوی سایروس حضور فیلترهایی است که سبب حذف پایگاه های غیرعلمی می شود. به عنوان مثال اگر محققی در جستجوی کلمه Dolly در موتور جستجوی Google باشد، کلمه Dolly Parton ظاهر خواهد شد که نام یک انسان است. اما جستجوی Dolly در سایروس، باعث ظاهر شدن گوسفند کلون شده دالی خواهد شد. سایروس برخی از مقالههای علمی را به صورت PDF و یا فایل های postScript که در بسیاری از موتورهای جستجو پنهان هستند نمایان یسازد. یکی از کاربردهای جالب توجه سایروس نمایهسازی اطلاعات علمی میباشد. سایروس به جستجوی کمک می کنید از طریق یک محدوده وسیع ومنحصر به فرد اطلاعات مورد نظرش را نمایه سازی نماید. به کمک این موتور جستجو میتوان به طور کاملاً اختصاصی در موضوعات علوم زیستی، بهداشتی، اجتماعی و ۰۰۰ جستجو انجام داد وآنها را بر اساسی تاریخ به ثبت رسیده طبقه بندی نمود. نتایج جستجو شده در سایروس بعد از حذف نتایج غیرمرتبط و براساسی ارتباط و وابستگی بین نتایج و طبقه بندی کردن نتایج برحسب زمان و براساس اولویت ثبت بازیابی میشوند.