سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن صارمی –
قدرت اله رودینی –

چکیده:

خوردگی همراه با تنش های مکانیکی بصورت های گوناگون باعث شکست فلزات شده مشکلات فراوانی در تاسیسات صنعتی ایجادمی نماید. پدیده stress corrosion cracking عامل حدود ۲۵ درصد از شکست های حاصل ازخوردگی و تنش در صنایع شیمیایی است.
اگرچه پدیده S.C.C بصورت های گوناگون درمراکز تحقیقاتی مورد بررسی واقعشده اما عمده این پژوهشها در زمینه یافتن مکانیزم این پدیده متمرکز گردیده درنتیجه اطلاعات مربوط به جنبه های عملی وکاربردی برای جلوگیری از آن و همچنین یافتن روشی ساده برای پیش بینی زمان شکست محدود است. مولیبدات سدیم بعنوان کند کننده اند یک چند سالی است که در صنایع مورد استفاده قرار گرفته است لیکن تاثیر این ماده بر پدیده S.C.C بطور کامل بررسی نشده . مطالعات گذشته نشان داده است که مولیبدات سدیم می تواند در محیط هایی بامیزان کلریاد بالا و PH های نسبتا اسیدی ایجاد مواد نامحلولی نماید که باعث کندی واکنش های خوردگی شود. این نظریه خصوصا ر رابطه با غیر فعال کردن حفره های خوردگی ذکر گردیده.بنابراین می توان پیش بینی نمود که این ماده بتواند در شرایط مشابهی که در فرایند S.C.C نیز پیش می آید موثر باشد.
بنزوتوی آزول نیز که بعنوان ماده کندکننده خوردگی درآلیاژهای مس شناخته شده می بایست قادر به کاهش اثر S.C.C نیز باشد.
لذا در این پروژه علاوه بر بررسی کلی SCC و تعیین تاثیر کند کننده هایی چون مولیبدات سدیم وبنزوتری آزول بر آلیاژهای آهنی و غیر آهنی بررسیهای الکتروشیمیایی پدیده نیز انجام گرفته و تغییرات ناشی از فاکتورهای الکتروشیمیایی در طول زمان شکست بررسی می گردد.