سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی عباسی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی شکوهفر – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مریم مرکباتی – دانشجوی دکتری

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر دمای شروع و خاتمه نورد گرم برروی ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد پرالیاژ دوفازی محتوی ۱۰Cr-10Ni-5Mo-2Cu مورد بررسی قرار گرفته است نتایج بررسی ها نشان داد که با افزاش دمای شروع نورد گرم تا ۱۱۱۰ درجه سانتی گراد تبلور مجدد رخ می دهد و افزایش بیشتر دما سبب رشد دانه های استنیت و افت خواص مکانیکی می شود همچنین مشخص شد که کاهش دمای شروع نورد گرم موجب پایداری بیشتر فاز استنیت و در نتیجه منجر به افزاش خواص مکانیکی فولاد می گردد از سوی دیگر بررسی اثر دمای خروجی نورد گرم نیز رفتار تقریبا مشابهی را با اثر دمای ورودی نورد گرم برروی خواص مکانیکی و پایداری ساختار استنیت نشان داد با این تفاوت که تاثیر آن کمتر است.