سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا سلطانی – استاد، دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف
احمد شرفی – کارشناس ارشد و مربی، دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه هوائی شهید ستار
مجتبی دهقان منشادی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در ا ین تحقیق به منظور بررسی اثرات کانارد بر ضرایب آیرودینامیکی بال یک مدل هواپیمای مانورپذیر،آزمایشاتی در تونل باد مادون صوت انجام شده است. بال و کانارد هر دو مثلثی شکل بوده و دارای لبه های حمله نوک تیز می باشند. آزمایشات در سرعت جریان آزاد ٣٠ متر بر ثانیه که متناظر با عدد رینولدز ٥١٠٣٠٠ است، و در زوایای حمله مدل صفر تا ٤٠ درجه انجام شده اند. کانارد در سه موقعیت عمودی پا یین، وسط و بالا و سه موقعیت افقی جلو، وسط و انتها نسبت به امتداد بال اصلی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که اضافه کردن کانارد به بال اصلی سبب افزایش نیروهای برآ و پسا می گردد. همچنین پا یداری استاتیکی آن را کاهش می دهد. برای حالتی که کانارد در موقعیت عمودی بالا قرار گرفته، بیشترین مقدار نیروهای برآ و پسا و کمتر ین مقدار پایداری استاتیکی دیده می شود. همچنین در حالتی که کانارد در موقعیت افقی جلو نسبت به بال اصلی قرار گرفته، بیشترین مقدار برآ و پسا و بیشترین پایداری استاتیکی دیده می شود.