سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سپهر اربابی بیدگلی – پژوهشگاه دانش های بنیادی ، فرمانیه، تهران
سید کاوه واسعی زاده کاشانی – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده:

با استفاده از الگوریتم کارآمدی که در سال ۱۹۹۸ توسط آکیو و ماهونن ارایه شد، به جستجو و بررسی شکل، اندازه، چگالی عددی و سایر خصوصیات تهی جاهای سه بعدی در نمونه های محدود به حجمی از کهکشان ها که از انتشار اخیر SDSS DR6 استخراج و تهیه شده است پرداخته ایم. این نمونه ها به گونه ای انتخاب و آماده سازی شده اند که بتوان وابستگی خصوصیات تهی جاها به پارامترهای مختلف از جمله بازه انتقال به سرخ، اندازه پارامتر تفکیک شبکه و فیلترهای قدر انتخابی متفاوت، را بررسی نمود. نتایج سه بعدی بدست آمده، نتیجه گیری پیشین براساس مطالعه تصاویر دوب عدی نمونه های ۲dFGRS را مبنی بر اینکه تقریب کروی برای تهی جاها تقریب مناسبی نیست، به وضح تایید می کند.