سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد احمدنیا – کارشناس ارشد عمران – خاک و پی
مجتبی عباس قربانی – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری
ارشاد عموسلطانی – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری

چکیده:

هدف از طرح مخلوط بتن آسفاتی، انتخاب مناسبترین و با صرفه ترین مخلوط سنگدانه و قیر است که دارای ویژگی های خاصی نظیر دارا بودن مقدار کافی قیر جهت تصمن دوام مخلوط آسفالتی، استحکام مناسب در مقابل بارهای وارده، مقاومت در مقابل شیار افتادگی جای چرخ و کافی بودن فضای خالی جهت جلوگیری از قیرزدگی و … باشد. بر این اساس، ارتباط مستقیمی ما بین نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی و عملکرد در محل وجود دارد. در این تحقیق تاثیر روشهای مختلف تراکم (روش ژیراتوری و مارشال) بر میزان استحکام، روانی و خصوصیات حجمی مخلوطهای آسفالتی و همچنین مقاومت در برابر تغییر شکلهای دائمی و پدیده خستگی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از تجهیزات موجود در شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری، آزمایشات خستگی و تعیین مدول برجهندگی بر روی نمونه های متراکم شده به روش ژیراتوری ( متراکم شده با دستگاه SGC) و متراکم شده به روش مارشال انجام شده است. آزمایش خستگی در حالت کنترل تنش روی نمونه های متراکم شه با روشهای مارشال و ژیراتوری انجام گردید و نتایج در قالب نمودار و رابطه خستگی ارائه شده است. نتایج حاصلحاکی از آن است که نمونه های متراکم شده به روش ژیراتوری عملکرد خستگی بهتری نسبت به نمونه های متراکم شده به روش مارشال داشته اند.