سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش کیالاشکی – کارشناس ارشد سیستم های انرژی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
مجید عمیدپور – دانشیار مدیر گروه سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین پژوهش ابتدا با توسعه مدلی برای وضعیت کنونی مصرف بنزین در بخش حمل و نقل کشور مهمترین متغیرهای این بخش که برتقاضای بنزین موثرند شناسایی شده اند با کمک مدلهای لگاریتمی توسعه داده شده کشش های کوتاه مدت و بلندمدت قیمتی بنزین محاسبه شده و میزان حساسیت تقاضای این سوخت نسبت به تغییرات قیمتی ارائه گردیده است در ادامه تلاش شده است با اعمال سیاستهای کنترلی نظیر سهمیه بندی و رساندن قیمت سوخت به قیمت بازارهای جهانی و حذف یارانه اختصاص داده شده به بنزین سناریوهایی منطقی تعریف شود و اثرات این سناریوها با یکدیگر مقایسه گردد. در انتها برخی راهکارهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای کنترل تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل ارائه شده است با توجه به پایین تر بودن قیمت سوخت در کشور از قیمت تمام شده و نیز به لحاظ پایین تر بودن قیمتها از سطح تاثیرگذاری پیش بینی های انجام گرفته از طریق مدلهای توسعه یافته برای تقاضای بنزین دارای اندکی فاصله با اعداد واقعی می باشند. علی رغم این موضوع، روشهای اقتصاد سنجی بهترین و پرکاربرد ترین روشهای مدلسازی تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل هستند.