سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان الیاسیان – کارشناس ارشد سازه دانشگاه یزد
نادر عبدلی – استادیار سازه دانشگاه یزد
حمیدرضا رونق – دکترای سازه دانشگاه کوئینزلند استرالیا

چکیده:

همانطور که می دانیم یکی از روشهای تقویت اعضای بتن آرمه استفاده از ورقه های FRP است، که دراین مقاله به بررسی برخی از پارامترهای موثر در تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP و چسب چون جهت قرارگیری الیاف ب-مربوط به خصوصیات عضو بتنی چون تاثیر مقاومت فشاری بتن، سطح مقطع آرماتور طولی کششی و فشاری، مقدار وفاصله آرماتورهای عرضی می پردازیم. برای بررسی تطابق نتایج آزمایشگاهی و تئوری ابتدا ازتیرهای آزمایشگاهی مرکز تحقیقات حمل و نقل دانشگاه کنتاکی با توجه به اعتبار و صحت نتایج آزمایشگاهی آن استفاده می کنیم. (۱)، سپس با یک مدل اجزای محدود به کمک برنامه ANSYS تیرهای آزمایشگاهی را به صورت تئوری مدل کرده و پس از بررسی تطابق، در نهایت پارامترهای فوق الذکر را در مورد آن تک تک بررسی می کنیم.