سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ید الله میرزایی – مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و بم
داریوش مظاهری – دانشگاه تهران
محمدرضا ساردوئی – مرکز تحقیقات کشاورزیجیرفت و بم

چکیده:

به منظور تعیین بهترین رقم یا ارقام و امکان دستیای به محصول در ماه های بهمن و اسفند (طرح استمرار تولید) سبب زمینی و همچنین تعیین مقدار بهینه ود پتاسیم مورد آزماشی با استفاده از کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های امل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد.