سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید براتلو – مرکز تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه زنجان
هاشم رفیعی تبار – مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
محمدرضا خواجه پور – مرکز تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه زنجان

چکیده:

در این تحقیق با نوشتن برنامه شبیه سازی دینامیک مولکولی که قابل اجرا بر روی کامپیوترهای موازی است به بررسی عواملی همچون دما و ناهمواری سطح بر خواص مکانیکی نانو ساختارهای فلزی پرداخته ایم. در ابتدای این شبیه سازی ها، نوک در راستای عمود بر سطح جابجا می شود و به داخل سطح نفوذ می کند. درمرحله بعد با حرکت نوک در امتداد سطج، خراشی در روی سطح ایجاد می گردد. در طول مدت شبیه سازی مقادیر نیروی افقی و عمودی وارد برنوک، ضریب اصطکاک، نیروی چسبندگی و سختی سطح محاسبه می شوند. شبیه سازی های انجام شده رفتارهای مشاهده شده در تئوری و تجربه را به خوبی پیش بینی می کنند.