سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدهانی متولی عنبران – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وحید ابراهیم زاده اردستانی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
آزاده فریدونی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مجتبی نقوی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در مطالعه حاضر تغیرات پیوسته شتاب جاذبه در خلال سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ میلادی در ایستگاهی در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به منظور بررسی اثر این تغییرات بر رخدا د زلزله مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور تغییرات سالانه شتاب جاذبه برحسب میلی گال در روز ترسیم و نمودار هیستوگرام تعداد زلزله های رخ داده آن سال ها به تفکیک ماهانه آورده شده است . یک همخوانی خوب بین تغییرات شتاب جاذبه و تعداد زلزله ها مخصوصا در سال ها ی ۱۹۶۶ و ۱۹۶۸ دیده می شود . همچنین تغییرات سطح آبهای زیرزمینی در ۳ نمونه چاه در طی ۴ سال بررسی شده است که یکی از عوامل افزایش شتاب جاذبه در ماه های ۶-۵-۴-۳ میلادی می تواند افزایش سطح آبهای زیرزمینی باشد که به نوبه خود موجب بار اضافی برپوسته باشد .