سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین آبروش – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهدی زیره زاده – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حسن نوریانی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
غلامعلی حاجی شرفی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

امروزه کشاورزان پایدار راهی برای بدست آوردن عملکرد بالا بدون استفاده و یا کاهش استفاده از عناصر شیمیایی است. زیرا مصرف بی رویه عناصر شیمیایی در عصر کنونی در کشاورزی آلودگی های زیست محیطی را دو چندان کرده است. به همین منظور و برای دسترسی به اهداف کشاورزی پایدار آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۵۶ در قالب طرح کرت های خرد شده و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح علف هرز(کاربرد سموم شیمیایی در مراحل دوبرگی و چهار برگی علف هرز) به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح علف کش(تاپیک-توفوردی و تاپیک-گرانستار و شوالیه) به عنوان فاکتور فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. فاکتورهای مورد بررسی شامل درصد کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ، عملکرد و اجزاء عملکرد و شاخص برداشت گندم بود.نتایج حاصل که با هدف بررسی تاثیر اختلاط سموم با زمان کاربرد آنها بر مهار علف های هرز صورت گرفت نشان داد اختلاط علف کش تاپیک و توفوردی بالاترین میزان کنترل علف های هرز پهن برگ را دارا بود. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی به روش EWRC گویای برتری تاثیر علف کش تاپیک و توفوردی در مرحله دو برگی نسبت به علف کش شوالیه بود.