سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نوید بخش – تهران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده مهندسی پزشکی
علی تنباکوساز – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

با استفاده از شبیه سازی تنش برشی دیواره شریان ،تنگی سلولهای اندو تلیا عروق را می توان نمایش داد.فعل و انفعالات ساختارسیال وتغییر جریان سیال در میان تورمشبک سیمی استنت بواسطه تنش برشی دیواره شریان می باشد .به همین منظور به وسیله یک مدل شبیه سازی رایانه ای به تحلیل جریان در داخل گرفتگی عروق که استنت گذاری شده پرداخته و نتایج حاصله ، با نمونه آزمایشی و کلینیکی مقایسه شده است. در این تحقیق ابتدا یک مدل ۳ بعدی از مسئله مورد نظر ساخته شده به طوری که شرایط مرزی مسئله را ارضا کند.با استفاده از الگو های مختلف که نشانگر مجموع ابعاد استنت و بررسی بخشهای بزرگتر است ،محققا ن اندازه wss (تنش برشی دیواره) را میان ۱/۵ تا ۱/۵ پاسکال در یک سطح ناچیز مشروط براینکه یک منبع اندو تلیا باعث تنگی عروق شده بدست آورده اند. نتایج حاصله نشان می دهد که استنت طراحی شده در این بررسی در مقایسه با ۲ الگوی شبیه سازی (یکی وارد شدن جریان به داخل استنت و دیگری جریان دورتر ) دارای تنش برشی ناچیز در میان دو محل است. دانستن تغییر شکل جزئی تنش برشی موجب اهمیت کاشت استنت وهمچنین به بهینه سازی طراحی استنت درون عروق کمک می کند که این طراحی بهینه استنت می تواند برروی انسداد مجدد عروق تاثیر گذار باشد.