سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پژمان فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی عمران

چکیده:

طی سالهای اخیر به بررسی لرزه ای ظرفیت باربری خاک زیر پی توجه مجددی مبذول شده است. از طرفی تحلیل های مختلف مبتنی بر عملکرد شبه استاتیک نیروهای حاصل از زلزله، خود دارای تفاوت در فرضیات و تنوع در جوابهاست. در مقاله حاضر نتایج بررسی محاسباتی عملکرد نیروی زلزله به کمک نرم افزار اجزای محدود نشان داده شده است. نتایج این محاسبات نشان می دهد که بحرانی بودن اثر زلزله و آسیب رسانی آن تا حدی کمتر از مقادیر حاصل از پیش بینی های پژوهشگران فبلی است.