سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاوه دهقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

ورود آلاینده کشاورزی و خانگی به داخل آبهای سطحی و زیرزمینی جان ساکنان استانهای شمال غربی کشور را تهدید میکند زیرا بافت شهری استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل به گونه ای است که فاضلابهای شهری و روستایی وارد آبهای سطحی و زیرزمینی میشود و جان بسیاری ازاهالی این مناطق را به خطر انداخته است .دراین استانها بیشتر زمینهای کشاورزی و مزارع است که به علت ناتوانی درمهار کردن خروجی و پسابهای کشاورزی سموم کشاورزی و آلودگیها وارد آب رودخانه ها می شود و به آلاینده آب آشامیدنی منازل تبدیل می شود . دراین مقاله عوامل آلاینده آبهای سطحی مطالعه شده و اثرات سو زیست محیطی آن بررسی می گردد.