سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نوروزی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد و متالورژی
سید مجتبی زبرجد –

چکیده:

نقش آسیا کاری مکانیکی بر روی خواص حرارتی و مورفولوژی پلی اتلین دانسیته متوسط (MDPE) با بررسی دو پارامتر اصلی آسیا کاری یعنی تغییر زمان آسیا کاری و نسبت وزن گلوله به پودر (نسبت شارژ )،برسی گردیده است .پلی اتیلن به صورت پودر با ابعاد ۱۰۰μm، در زمان های متغیر ۵ تا ۲۰ ساعت و نسبت های شارژ ۱۰ تا ۳۰ و در دمای محیط مورد آسیا قرار گرفت.بررسی تغیرات ریز ساختار توسط میکروسکوپ الکترونیکی روبشی (sem) در بزرگنمای های متفاوت نشان از تغییرات عمده در ریز ساختار با افزایش زمان آسیا کاری در نسبت شارژ ثابت و همچنین با افزایش نسبت شارژ در زمان دارد .خواص حرارتی نمونه های فوق توسط دستگاههای آنالیز کالیمتری( DSC) برسی شد. نتایج،کاهش نسبی دمای بلورینگی را با افزایش زمان آسیا کاری و همچنین نیبت شارژ نشان می دهد. همچنین درصد بلورینگی که متانسب با تغییرات آنتالپی است، با افزایش زمان آسیا کاری مکانیکی کاهش پیدا کرده است اما با افزایش نسبت شارژ، درصد بلورینگی درزمان ثابت روند صعودی داشته است. دمای ذوب با افزایش زمان آسیا کاری و تغییرات نسبت شارژ تغییر نمی کند.