سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بنت الهدی بکائی – پژوهشکده لیزر ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران
محمد علی انصاری – پژوهشکده لیزر ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران
رضا مسعودی – پژوهشکده لیزر ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

چکیده:

ازیک چیدمان میکروسکوپ هم کانونی برای جاروبگری سه بعدی ازنمونه فانتومهای جامد حاوی ردامین و نقاط کوانتومی کادمیو م سلناید استفاده شده است با استفاده ازاین روش نقشه سه بعدی نمونه بدست آمده و قدرت تفکیک سیستم افزایش یافته است .