سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدسعید موسوی – شرکت توزیع برق استان لرستان
محمد موسی بیات نژاد – شرکت توزیع برق استان لرستان
محمد رحمانپوری – شرکت توزیع برق استان لرستان
بهمن توان – شرکت توزیع برق استان لرستان

چکیده:

در حال حاضر طراحی و احداث شبکه های توزیع انرژی الکتریکی در جهان بصورت شبکه های سه فاز سه سیمه و با صرف هزینه های بالایی انجام می گ یرد حال اگر برقرسانی به نقاط دوردست روستایی و صعب العبور نظیر روستاها و مناطق کم جمعیت مد نظر ب اشد به مراتب این هزینه ها افزایش چشم گیری خواهند داشت بگونه ای که برقرسانی به چنین مناطقی توجیه اقتصادی نداشته و تنها از نقطه نظراجتماعی و با هدف محرومیت زدایی برقرسانی را فراهم خواهند نمود ، امروزه جهت حل این معضل در برخی از کشور ها ی پیشرفته یا در حال توسعه بدلیل پائین بودن بار روستایی برقرسانی به اینمناطق از طریق سیستم (( Single Wire Earth Return )) SEWR) ( یا استفاده از یک سیم با برگشت زمین انجاممیشود . این سیستم بدلیل کم هزینه بودن آن نسبت به سیستم های سه فاز می تواند توجیه اقتصادی مناسبی جهت برقرسانی به نقاط کم جمعیت و کم بارداشته باشد ، در این مقاله با معرفی سیستم های تکفاز SWER و بررسی نحوه طراحی آن به چگونگی اجرای عملیا تی این سیستم جهت برقرسانی به مناطق روستایی در استان لرستان پرداخته می شود که در پایان نتایج و مزایای آن تجزیه و تحلیل خواهد شد .