سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد خوش قامت – شرکت فرودگاههای کشور، مرکز کنترل فضای کشور

چکیده:

این مقاله اطلاعاتی در مورد سابقه، اهداف، اصول، فعالیت ها، اب زارهای اصلی بازرسی و وضعیت اجرای برنامة جهانی بازرسی ایمنی ایکائو ۱ را ارائه می دهد . ایکائو نیاز کشورها را به بازرسی ایمنی مؤثر از صنایع هواپیمایی خود لازم و به رسمیت می شناسد تا بدین وسیله، کشورهای متعهد از اجرای مؤثر اجزای مهم سیستم بازرسی ایمنی، روش ها، دستورالعمل هایپیشنهادی و استانداردهای ایکائو، دستورالعمل ها و روش های ایمنی مناسب اطمینان حاصل کنند . در حال حاضر ایکائو با روش سیستم های جامع و فراگیر به بازرسی از تمام مقررات مربوط به ایمنی در همة انکس ها پرداخته است .