سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدموسی حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات تب
نیما جعفری نویمی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

ازاساسی ترین پیش نیازهای توسعه صنایع و افزایش سطح رفاه اجتماعی هرکشور وجود حمل و نقل و روان و ایمن می باشد امروزه فناوری اطلاعات برای حل مشکلات صنعت حمل و نقل بسیار مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است زیرا این سیستمها باعث افزایش کارایی شبکه حمل و نقل و ترافیک گردیده و با گسترش آن درمدیریت شهری می توان بسیاری از مشکلات حمل و نقل را مرتفع نمود سیستمهای حمل و نقل هوشمند یکی از دستاوردهای مهم فناوری اطلاعات در صنعت ترابری می باشد که درتمامی امور و زمینه های فرهنگی سیاسی و اقتصادی یک کشور تاثیر بسزایی دارد دراین مقاله سعی می شود تا با بررسی ضرورت رویکرد به سیستمهای حمل و نقل هوشمند درشهرها چالشها و موانع موجود جهت پیاده سازی این سیستمها درایران مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و درانتها پیشنهادها و راهکارهای مناسب ارایه شود.