سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی شوریان – دانشجوی دکتری دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب در سطح حوضه آبریز دارای مشکلات و پیچیدگیهای خاص خود می باشد و در این راستا استفاده از مدلهای ریاضی مؤثر از نظر محاسباتی و نیز دقیق در نیل به جوابهای مطلوب امری اجتناب ناپذیر می نماید . در این مقاله، با درونگذاری مدل شبیه سازی جامع MODSIM ، با قابلیت لحاظ نمودن انواع مشخصات و ملزومات برنامه ریزی آب در سطح حوضه آبریز، در یک مدل بهینه سازی تکاملی مبتنی بر هوش جمعی ( PSO )، مسأله تعیین سیمای بهینه منابع آب سیستم بالادست حوضه سیروان مطالعه شده است . مدل تهیه شده قادر به تعیین ابعاد بهینه سیستمهای ذخیره ( سدهای ) گاوشان و ژاوه و بنی در ( آزاد ) و سیستمهای پمپاژ و انتقال آب به حوضه های مجاور همراه با بهره برداری و تخصیص بهینه آب بین مصارف درون و برون حوضه با هدف مینیمم سازی هزینه خالص کل، شامل هزینه احداث سدها و ایستگاه های پمپاژ و خسارت مخزن سدها و همچنین سود حاصل از تخصیص آب به محلهای مصرف می باشد . همچنین با استفاده از قابلیتهای مدل شبیه ساز، تاُثیر لزوم اجرای سیستم پمپاژ و انتقال آب به قروه – دهگلان بر عملکرد سیستم مورد بررسی قرار گرفته است .