سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

کیومرث سهیلی – گروه تقاضا دفتر برنامه‎ریزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

به دلیل حکمفرما نبودن شرایط رقابتی، تأمین فرآورده‎های نفتی مورد نیاز در سطح ملی و منطقه‎ای احتیاج به برنامه‎ریزی دارد. آگاهی از میزان تولید و مصرف فرآورده‎ها و وضعیت تعادل آنها در مناطق مختلف زمینه سیاستگذاری دقیق و برنامه‎ریزی منطقی جهت تأمین به موقع فرآورده‎های نفتی در مناطق مختلف کشور را فراهم می‎سازد. بهمین دلیل در این مقاله براساس برآوردهای بعمل آمده از میزان تولید و مصرف فرآورده‎های عمدة هر استان، تراز ظرفیت استانها محاسبه شده و از ترکیب تراز ظرفیت استانهای تشکیل دهنده هر منطقه، تراز ظرفیت فرآورده‎های نفتی مناطق دهگانه بدست آمده است. سپس با توجه به تراز ظرفیت مناطق مختلف راههای پاسخگوئی به مازاد مصرف فرآورده‎های نفتی آنها تبیین شده است.
نتایج این مقاله نشان می‎دهد: ۱ـ بین الگوی تولید و مصرف فرآورده‎های نفتی در مناطق مختلف کشور ناسازگاری وجود دارد. ۲ـ بین عرضه و تقاضای بنزین در برنامه سوم توسعه عدم تعادل شدید وجود دارد.