سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی سعیدی – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و ن

چکیده:

این مقاله ضمن تبیین اهمیت آموزش در جلوگیری از خطاهای انسانی و به تبع آن کاهش احتمال بروز تصادفات، پروسه مداوم آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک را ترسیم می نماید. در ادامه یک دوره آموزشی ١٢٠ ساعته شامل ٨٥ ساعت نظری و ٣٥ ساعت عملی برای آموزش رانندگان حرفه ای (رانندگان حمل و نقل بار و مسافر عمومی بین شهری ) به همراه سرفصلهای آموزشی مربوطه، تدوین گردیده است .دوره های پنجگانه نظری عبارتند از مقدمه و قوانین، فنی وسیله نقلیه،ترافیک،مهارت فردی و امداد. دوره های سه گانه عملی نیز شامل آماده سازی وسیله نقلیه،حرکت در ترافیک وامداد می باشد